Vắc xin hoạt động như thế nào

Vắc-xin hoạt động bằng cách đào tạo hệ miễn dịch để nhận biết và chống lại mầm bệnh, cả vi-rút hoặc vi khuẩn. Để làm điều này, một số phân tử từ mầm bệnh phải được đưa vào cơ thể để kích hoạt phản ứng miễn dịch.

 

Những phân tử này được gọi là kháng nguyên, và chúng có mặt trên tất cả các loại vi-rút và vi khuẩn. Bằng cách tiêm các kháng nguyên này vào cơ thể, hệ miễn dịch có thể học cách an toàn để nhận ra chúng là những yếu tố xâm nhập không lành mạnh, sản xuất kháng thể và ghi nhớ chúng cho tương lai. Nếu vi khuẩn hoặc vi-rút xuất hiện trở lại, hệ miễn dịch sẽ nhận ra các kháng nguyên ngay lập tức và tấn công mạnh mẽ trước khi mầm bệnh có thể lây lan và gây bệnh.

- World Health Organization, Vaccines and immunization, 22 February 2021

Tiêm Vắc-xin để bảo vệ chính bạn và những người thân yêu chống lại các bệnh nguy hiểm

Human Papillomavirus (HPV) Gardasil® Vaccination

There are two types of HPV vaccines available in Singapore: Gardasil and Cervarix. Only Cervarix is available in NHGP polyclinics. Cervarix is a vaccine indicated in females from nine to 25 years of age for the prevention of persistent infection and cervical cancer caused by HPV Types 16 and 18. The vaccine is given in three doses and is MediSave payable (current MediSave limits apply).

Hepatitis A Vaccination

Hepatitis A is a serious liver disease caused by the Hepatitis A virus. It spreads by close contact with individuals infected with the virus or by eating food or drinking water contaminated with the virus. Hepatitis A vaccination can prevent Hepatitis A. Although not compulsory, blood screening for Hepatitis A virus may be done prior to vaccination. The vaccination consists of two doses which are given six months apart.

Hepatitis B Vaccination

The Hepatitis B virus causes Hepatitis B, which is another type of serious liver disease. It spreads through contact with the blood or body fluids of an infected person. Hepatitis B vaccination can prevent the disease and its serious consequences, including liver cirrhosis and liver cancer. Pre-vaccination Hepatitis B screening is compulsory. If you have had Hepatitis B screening done, please bring along your blood test results. If your screening was done more than six months before, you will be required to undergo the test again before vaccination can be given.