GASTROClear
Gastro-CLear-logo.jpg

Về chúng tôi

Chăm sóc sức khỏe tổng hợp

Chúng tôi kết hợp công nghệ y tế tiên tiến tại trung tâm của chúng tôi một cách an toàn và hiệu quả.

Trung tâm y tế Precious cung cấp tiếp cận y tế toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa từ chăm sóc ban đầu và tầm soát sức khỏe đến các dịch vụ chuyên khoa và nha khoa. Chúng tôi được trang bị X-quang và các mô thức hình ảnh học như CT, MRI và chụp nhũ ảnh. Chúng tôi cũng có một trung tâm phẫu thuật trong ngày với các phòng mổ để thực hiện các phẫu thuật cơ bản và nội soi.

Trung tâm y tế Precious là một phần của nhóm các công ty chăm sóc sức khỏe Entrust bao gồm bác sĩ, nha sĩ và chuyên gia từ Trung tâm chuyên gia chăm sóc sức khỏe Pacific, Phòng khám y tế Pacific, Trung tâm chăm sóc thận cao cấp Pacific, Nhóm bác sỹ phẫu thuật Nha khoa Robertson Choo Oehlers Lee & Lye, Tập đoàn nha khoa Atria Pan và Phòng khám thẩm mỹ Acclaro.

Hai Viện dưỡng lão của chúng tôi, Viện dưỡng lão Pacific tại Lengkok Bahru và Viện dưỡng lão Pacific Eldercare and Nursing tại Đường Senja, mỗi viện có 250 giường chuyên chăm sóc cho người già. Tổ chức cũng điều hành 11 Trung tâm Pacific Activity trên toàn lãnh thổ, cung cấp hỗ trợ cho người cao tuổi và gia đình của họ như một phần trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Năm 2018, các trung tâm đã có hơn 116.000 lượt người cao tuổi tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội khác nhau.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Simplifies stomach cancer screen.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

Detect microrna.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

test.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

Gastro Doctor.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Trung tâm y tế Precious cung cấp tiếp cận y tế toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa từ chăm sóc ban đầu và tầm soát sức khỏe đến các dịch vụ chuyên khoa và nha khoa. Chúng tôi được trang bị X-quang và các mô thức hình ảnh học như CT, MRI và chụp nhũ ảnh. Chúng tôi cũng có một trung tâm phẫu thuật trong ngày với các phòng mổ để thực hiện các phẫu thuật cơ bản và nội soi.

Trung tâm y tế Precious là một phần của nhóm các công ty chăm sóc sức khỏe Entrust bao gồm bác sĩ, nha sĩ và chuyên gia từ Trung tâm chuyên gia chăm sóc sức khỏe Pacific, Phòng khám y tế Pacific, Trung tâm chăm sóc thận cao cấp Pacific, Nhóm bác sỹ phẫu thuật Nha khoa Robertson Choo Oehlers Lee & Lye, Tập đoàn nha khoa Atria Pan và Phòng khám thẩm mỹ Acclaro.

Hai Viện dưỡng lão của chúng tôi, Viện dưỡng lão Pacific tại Lengkok Bahru và Viện dưỡng lão Pacific Eldercare and Nursing tại Đường Senja, mỗi viện có 250 giường chuyên chăm sóc cho người già. Tổ chức cũng điều hành 11 Trung tâm Pacific Activity trên toàn lãnh thổ, cung cấp hỗ trợ cho người cao tuổi và gia đình của họ như một phần trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Năm 2018, các trung tâm đã có hơn 116.000 lượt người cao tuổi tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội khác nhau.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

no symptoms.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

detected early.png

Y tế Xuất sắc

Các chuyên gia y tế của chúng tôi có kinh nghiệm và duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức và tính toàn vẹn.

Trung tâm y tế Precious cung cấp tiếp cận y tế toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm. Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa từ chăm sóc ban đầu và tầm soát sức khỏe đến các dịch vụ chuyên khoa và nha khoa. Chúng tôi được trang bị X-quang và các mô thức hình ảnh học như CT, MRI và chụp nhũ ảnh. Chúng tôi cũng có một trung tâm phẫu thuật trong ngày với các phòng mổ để thực hiện các phẫu thuật cơ bản và nội soi.

Trung tâm y tế Precious là một phần của nhóm các công ty chăm sóc sức khỏe Entrust bao gồm bác sĩ, nha sĩ và chuyên gia từ Trung tâm chuyên gia chăm sóc sức khỏe Pacific, Phòng khám y tế Pacific, Trung tâm chăm sóc thận cao cấp Pacific, Nhóm bác sỹ phẫu thuật Nha khoa Robertson Choo Oehlers Lee & Lye, Tập đoàn nha khoa Atria Pan và Phòng khám thẩm mỹ Acclaro.

Hai Viện dưỡng lão của chúng tôi, Viện dưỡng lão Pacific tại Lengkok Bahru và Viện dưỡng lão Pacific Eldercare and Nursing tại Đường Senja, mỗi viện có 250 giường chuyên chăm sóc cho người già. Tổ chức cũng điều hành 11 Trung tâm Pacific Activity trên toàn lãnh thổ, cung cấp hỗ trợ cho người cao tuổi và gia đình của họ như một phần trách nhiệm xã hội của chúng tôi. Năm 2018, các trung tâm đã có hơn 116.000 lượt người cao tuổi tham gia các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội khác nhau.