top of page
Quét răng 3D

Hình ảnh nha khoa 3D sử dụng một cánh tay tia X quay quanh đầu của bạn. Trong khi xoay, nó sẽ chụp nhiều hình ảnh và gửi chúng đến một máy tính để máy tính ghép các hình ảnh lại với nhau ở định dạng 3D. Các nha sĩ có được một bức tranh rất rõ ràng và súc tích về những thứ mà bạn không thể nhìn thấy bằng mắt thường, điều này giúp họ dễ dàng chẩn đoán một cách an toàn và thậm chí tùy chỉnh phương pháp điều trị cho bạn.

Quét răng 3D

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại +65 6508 6301 để nhận báo giá mới nhất

bottom of page