top of page
não MRI

Magnetic resonance imaging is a medical imaging technique used in radiology to form pictures of the anatomy and the physiological processes of the body in both health and disease. MRI scanners use strong_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_trường từ, gradien trường điện và sóng vô tuyến_cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad5cf để tạo hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể. MRI does not involve X-rays and the use of ionizing radiation, which distinguishes it from CT or CAT scans .

 

Chụp cộng hưởng từ giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh hoặc chấn thương và có thể theo dõi tình trạng điều trị của bạn. MRI có thể được thực hiện trên các bộ phận khác nhau trên cơ thể bạn.

não MRI

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại +65 6508 6301 để nhận báo giá mới nhất

bottom of page