top of page
Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà - Boostrix

Tdap là một loại vắc-xin kết hợp bảo vệ chống lại ba bệnh do vi khuẩn có khả năng đe dọa tính mạng: uốn ván, bạch hầu và ho gà (ho gà). Td là vắc xin tăng cường phòng uốn ván và bạch hầu

 

Vắc xin này ngừa uốn ván, bạch hầu và ho gà. Tất cả những người lớn chưa từng tiêm trước đó nên tiêm vắc xin này. Các mũi tiêm nhắc lại được thực hiện 10 năm một lần.

Bạch hầu, Uốn ván, Ho gà - Boostrix

    • Vắc xin chỉ có thể được kê đơn và sử dụng sau khi đã được Bác sĩ tư vấn chi tiết.
    • Tiền sử bệnh, tình trạng_sức_khỏe sức khỏe có từ trước và các yếu tố khác sẽ cần được xem xét.
    • Bệnh nhân được yêu cầu đặt lịch hẹn qua số +65 6836 8828 hoặc bằng cách nhấp vào nútđâyđể đặt một cuộc hẹn
bottom of page