top of page

Liên hệ chúng tôi

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Trung tâm Y tế Precious cung cấp phương pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và lấy bệnh nhân làm trọng tâm. Chúng tôi cung cấp giải pháp một cửa từ chăm sóc sức khỏe ban đầu và tầm soát sức khỏe đến các dịch vụ chuyên khoa và nha khoa. Chúng tôi được trang bị X-Ray và thiết bị hình ảnh cho các phương thức như CT, MRI và chụp nhũ ảnh. Chúng tôi cũng có một cơ sở phẫu thuật ban ngày với các phòng mổ để phẫu thuật tổng quát và nội soi.

Trung tâm Y tế Precious là một phần của nhóm Công ty Chăm sóc sức khỏe Entrust và bao gồm các bác sĩ, nha sĩ và chuyên gia từ  Trung tâm chuyên gia chăm sóc sức khỏe Thái Bình Dương, Phòng khám Y tế Thái Bình Dương, Chăm sóc thận Pacific Advance, Bác sĩ phẫu thuật nha khoa Robertson Choo Oehlers Lee & Lye, Tập đoàn nha khoa Atria Pan và Phòng khám Acclaro về thẩm mỹ.

Các viện dưỡng lão của chúng tôi, Viện dưỡng lão Pacific Healthcare tại Lengkok Bahru và Chăm sóc và Điều dưỡng Người cao tuổi Thái Bình Dương tại Đường Senja, mỗi viện có 250 giường và chăm sóc cho những người cao tuổi. Nhóm cũng điều hành 9 Trung tâm Hoạt động Thái Bình Dương trên toàn đảo  cung cấp hỗ trợ cho người cao niên  và gia đình của họ như một phần trách nhiệm xã hội của chúng ta. Trong năm 2018, các trung tâm đã có hơn 116.000 lượt khám  bởi những người cao niên đã tham gia vào các hoạt động thể chất, tinh thần và xã hội khác nhau.  

bottom of page