Health Concerns

If you think you may be at risk you should discuss this with your doctor.

Chúng tôi chuyên sâu về

khám sức khỏe tổng quát

Đối với tất cả các yêu cầu chung:

Gọi:                            +65 6681 6656

Di động:                     +65 8222 8488

Email: enquiry@preciousmed.com

Thứ Hai đến thứ Sáu.      830 sáng - 530pm

Thứ Bảy                     8h30 sáng - 12h30 tối

(Đóng cửa vào Chủ nhật & Ngày lễ)

arrow&v