top of page
Phụ nữ trước khi thụ thai

Gói hàng bao gồm:

 

Nội tiết tố 

Siêu âm xương chậu 

Ban đào, 

HIV

Phụ nữ trước khi thụ thai

  • Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại +65 6508 6301 để nhận báo giá mới nhất

bottom of page