top of page
Image by Scott Graham

Thanh toán trực tiếp

Trung tâm Y tế Precious và các công ty con của nó, Phòng khám Y tế Thái Bình Dương,  Trung tâm Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe Thái Bình Dương, các bác sĩ phẫu thuật nha khoa Robertson Choo Oehlers Lee & Lye và nhóm nha khoa Atria-Pan làm việc với nhiều công ty bảo hiểm và quản trị viên bên thứ ba y tế. Vui lòng tham khảo các chính sách cá nhân hoặc công ty của bạn, hoặc các trang web công ty khác nhau để xác minh xem có dịch vụ thanh toán trực tiếp hay không và liệu việc đồng thanh toán có cần thiết hay không.

Ngoài ra, đối với công dân và cư dân Singapore, một số thủ tục có thể được  bao phủ dưới  các chương trình như Medisave và Chương trình Hỗ trợ Y tế Cộng đồng (CHAS) hoặc nếu bạn là một phần của Thế hệ Tiên phong hoặc Merdeka. Các nhân viên quan hệ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn kiểm tra với các công ty hoặc cơ quan có liên quan và giúp bạn  quá trình hoàn trả.

Các tính năng của Link Doctor (CMS):

02. Thời lượng kiểm tra
Kiểm tra trực tuyến rất đơn giản, có thể mất 15-20 phút thời gian của bạn.

02. Thời lượng kiểm tra
Kiểm tra trực tuyến rất đơn giản, có thể mất 15-20 phút thời gian của bạn.

Lợi ích chính

01. Truy cập trực tuyến
Kiểm tra chức năng não của bạn sẽ được gửi qua một liên kết web email

01. Truy cập trực tuyến
Kiểm tra chức năng não của bạn sẽ được gửi qua một liên kết web email

02. Thời lượng kiểm tra
Kiểm tra trực tuyến rất đơn giản, có thể mất 15-20 phút thời gian của bạn.

03. Kết quả trực tuyến
Kết quả sẽ được đưa ra bởi Bác sĩ Y khoa thông qua một nền tảng bảo mật

Yêu cầu Demo phần mềm phòng khám

Cảm ơn đã gửi!

LinkDR CMS blocks.png
bottom of page