top of page

Cấy ghép & Thay răng

1. Phẫu thuật cấy ghép răng

Răng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta vì nó ảnh hưởng đến lời nói, khả năng ăn uống lành mạnh và vẻ ngoài của chúng ta. Mất răng do bệnh tật hoặc chấn thương làm mất đi sự hỗ trợ xương bên dưới dẫn đến mất răng.  Điều này lại ảnh hưởng đến sự hỗ trợ cho môi và má của chúng ta, dẫn đến vẻ ngoài già nua hơn. Việc không thay thế răng bị mất thường dẫn đến các răng đối diện mọc quá mức và các răng bên cạnh bị nghiêng dẫn đến các khu vực bẫy thức ăn, từ đó có thể dẫn đến bệnh nướu răng, sâu răng.

The goals of orthodontic treatment include:

  • Alignment: Bringing teeth into proper alignment to improve appearance and function.

  • Bite Correction: Correcting bite problems, such as overbites, underbites, crossbites, and open bites, to ensure proper chewing and speech.

  • Prevention: Preventing or minimizing dental problems caused by misaligned teeth, such as tooth decay, gum disease, and TMJ disorders.

  • Facial Balance: Enhancing facial aesthetics by aligning teeth and jaws to create a harmonious smile and profile.

  • Orthopaedic Correction: Addressing skeletal discrepancies in the jaws to improve overall facial structure and function.

  • Functional Improvement: Improving the function of the teeth and jaws for better chewing, speech, and overall oral health.

 

Orthodontic treatment typically involves a comprehensive assessment, including X-rays, dental impressions, and digital scans, to create personalized treatment plans. Patients may undergo orthodontic treatment during childhood, adolescence, or adulthood, depending on their individual needs and preferences. Overall, orthodontics plays a crucial role in enhancing dental health, restoring proper function, and achieving a confident smile.

orthodontics.jpg
bottom of page