top of page
retainer orthodontics banner.jpg

Ngáy và ngưng thở khi ngủ

Đối tác ồn ào hoặc vấn đề sức khỏe thực sự

Khoảng một trong năm bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ. Mặc dù thường liên quan đến nam giới trung niên thừa cân, nhưng chứng ngưng thở khi ngủ cũng xảy ra ở phụ nữ và những người trẻ tuổi và khỏe mạnh vì cấu trúc của hàm cũng như lưỡi và sau họng cũng có thể dẫn đến vấn đề này.

Không phải tất cả những người ngủ ngáy đều bị ngưng thở khi ngủ

nhưng tất cả bệnh nhân ngưng thở khi ngủ đều ngáy. Mặc dù ngủ cạnh người ngáy có thể gây khó chịu nhưng bệnh nhân chỉ "gây nguy hiểm cho chính mình" nếu tiếng ngáy to và không đều, gần giống như người đó đang bị nghẹn. Điều này có thể cho thấy bệnh nhân có thể đã ngừng thở trong giây lát và dẫn đến giảm lượng oxy trong máu (lý tưởng nhất là phải có ít nhất 95% oxy). Việc thiếu oxy trong thời gian dài dưới mức 90% không có lợi cho cơ thể chúng ta.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi chúng ta “nghẹt thở” trong lúc ngủ

Khi người ngáy "nghẹt thở" trong giấc ngủ, thực tế là cơ thể đang cố gắng tự đánh thức. Hiệu ứng "nghẹt thở" này khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng cao, cuối cùng dẫn đến tăng huyết áp và bệnh tim. Điều trị trong trường hợp này là cần thiết.

Đối tác ồn ào hoặc vấn đề sức khỏe thực sự

Khoảng một trong năm bệnh nhân bị ngưng thở khi ngủ. Mặc dù thường liên quan đến nam giới trung niên thừa cân, nhưng chứng ngưng thở khi ngủ cũng xảy ra ở phụ nữ và những người trẻ tuổi và khỏe mạnh vì cấu trúc của hàm cũng như lưỡi và sau họng cũng có thể dẫn đến vấn đề này.

Không phải tất cả những người ngủ ngáy đều bị ngưng thở khi ngủ

nhưng tất cả bệnh nhân ngưng thở khi ngủ đều ngáy. Mặc dù ngủ cạnh người ngáy có thể gây khó chịu nhưng bệnh nhân chỉ "gây nguy hiểm cho chính mình" nếu tiếng ngáy to và không đều, gần giống như người đó đang bị nghẹn. Điều này có thể cho thấy bệnh nhân có thể đã ngừng thở trong giây lát và dẫn đến giảm lượng oxy trong máu (lý tưởng nhất là phải có ít nhất 95% oxy). Việc thiếu oxy trong thời gian dài dưới mức 90% không có lợi cho cơ thể chúng ta.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi chúng ta “nghẹt thở” trong lúc ngủ

Khi người ngáy "nghẹt thở" trong giấc ngủ, thực tế là cơ thể đang cố gắng tự đánh thức. Hiệu ứng "nghẹt thở" này khiến nhịp tim tăng nhanh và huyết áp tăng cao, cuối cùng dẫn đến tăng huyết áp và bệnh tim. Điều trị trong trường hợp này là cần thiết.

If you're experiencing any dental discomfort, it's crucial to contact your dentist promptly. Your oral health is our priority. Click the button below for any dental inquiries.

bottom of page